• This website is available in English

Gwefan Saesneg yn unig

Am Fframwaith Meincnodi Llywodraeth Leol (Yr Alban)

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i gyhoedd yr Alban yw ‘Fframwaith Meincnodi Llywodraeth Leol (Yr Alban)’. Mae’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr weld sut mae cynghorau ledled Yr Alban yn perfformio...

Visit