• This website is available in English

Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Ranbarthol

Am Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol

Mae’r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn system gwybodaeth ar-lein rhyngweithiol a chanolog sy’n darparu data a gwybodaeth leol, ar gyfer dysgu, sgiliau a’r farchnad lafur yng Nghanolbarth a De-orllewin Cymru.

Mae’r Arsyllfa’n darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch y farchnad lafur i gefnogi a chyflwyno gwybodaeth i’r rhai sy’n cymryd penderfyniadau yn y rhanbarth. Yn greiddiol i’r Arsyllfa mae system mapio ar-lein ryngweithiol sy’n galluogi defnyddwyr i weld a deall y data sydd ar gael. Mae’n caniatáu i ddefnyddwyr unigol drin llawer o wahanol setiau data mewn gwahanol ffiniau daearyddol er mwyn cymharu a chyferbynnu’r wybodaeth.

Ewch