• This website is available in English

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd

Am Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd

Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd yn un o dair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru. Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSP) yn hyrwyddo buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion ar sail anghenion lleol a rhanbarthol. Mae’r wefan yn cynnal gwybodaeth am y RSP gan gynnwys eu blaenoriaethau, sectorau diwydiannol, y bwrdd, cofnodion ac agendâu, proffiliau tîm, cynlluniau sgiliau ac ymchwil gan drydydd partïon, a manylion cysylltu.

Mae’r arsyllfa ddata yn cynnig ystod o wybodaeth am y farchnad lafur i gefnogi a llywio’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau o fewn y rhanbarth. Wrth galon yr arsyllfa ddata mae system mapio ar-lein ryngweithiol sy’n sicrhau bod data yn hygyrch ac yn addysgiadol i ddefnyddwyr. Mae hyn yn gadael i ddefnyddwyr unigol drin a thrafod amrediad o setiau data gwahanol ar draws ystod o ffiniau daearyddol gwahanol er mwyn cymharu a chyferbynnu gwybodaeth.

Ewch