• This website is available in English

Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru

Am Arsyllfa Sgiliau De Ddwyrain Cymru

Mae Arsyllfa Sgiliau De-ddwyrain Cymru (SEWSO) wedi cael ei datblygu gan y Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (LSkIP), y bartneriaeth sgiliau ranbarthol ar gyfer De-ddwyrain Cymru, i gynorthwyo wrth gynhyrchu a dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur, cynlluniau sgiliau rhanbarthol ac adolygiadau o’r ddarpariaeth sgiliau ranbarthol.

Yma byddwch yn gallu gweld y data diweddaraf mewn perthynas â’r economi, addysg, sgiliau, hyfforddiant a’r gweithlu i Dde-ddwyrain Cymru, yn ogystal ag adroddiadau dynamig sy’n rhoi manylion y data hwn ar lefel y rhanbarth a lefel awdurdodau lleol unigol.

Ewch