• This website is available in English

Deunyddiau

Yma gallwch chi ddod o hyd i dempledi Microsoft Excel gwag am bob cam sy’n cael ei drafod yn yr hyfforddiant. Gallwch chi ddefnyddio’r rhain yn eich awdurdod lleol i gopïo’r fethodoleg gan ddefnyddio’ch data eich hun.

YR ANGEN A’R CYFLENWAD TAI PRESENNOL

Rhestr Aros y Gofrestr Tai Cymdeithasol

Gosodiadau’r Gofrestr Tai Cymdeithasol

Allbwn y Gofrestr Perchnogaeth Tai Cost Isel

CYFRIFO’R ANGEN AM DAI NEWYDD

Aelwydydd Newydd

Aelwydydd sy’n Bodoli’n Barod

DOD Â’R CYFAN AT EI GILYDD

Dadansoddiad o Renti

Trosiant

Cyfrifiadau Tai Cymdeithasol

Cyfrifiadau Perchnogaeth Tai Cost Isel

Cyfrifiadau Rhent Canolradd

Mae taenlenni Microsoft Excel wedi eu llenwi ar gael hefyd fel enghreifftiau yn y modiwlau hyfforddi

YR ANGEN A’R CYFLENWAD TAI PRESENNOL

Rhestr Aros y Gofrestr Tai Cymdeithasol (cwblhawyd)

Gosodiadau’r Gofrestr Tai Cymdeithasol (cwblhawyd)

Allbwn y Gofrestr Perchnogaeth Tai Cost Isel (cwblhawyd)

CYFRIFO’R ANGEN AM DAI NEWYDD

Aelwydydd Newydd (cwblhawyd)

Aelwydydd sy’n Bodoli’n Barod (cwblhawyd)

DOD Â’R CYFAN AT EI GILYDD

Dadansoddiad o Renti (cwblhawyd)

Trosiant (cwblhawyd)

Cyfrifiadau Tai Cymdeithasol (cwblhawyd)

Cyfrifiadau Perchnogaeth Tai Cost Isel (cwblhawyd)

Cyfrifiadau Rhent Canolradd (cwblhawyd)